Seznam prepovedanih predmetov

Prepovedani predmeti

V države, kjer UPS izvaja svoje storitve, ne smete pošiljati naslednjih predmetov:

 • Strelivo (razen kot je izrecno navedeno v dokumentu „Tarife/Splošni pogoji uporabe storitev UPS - ZDA“ od strani 136)
 • Bankovci ali valute (ki niso kovanci)
 • Trupla, upepeljena ali izkopani posmrtni ostanki
 • Ognjemeti
 • Nevarni odpadni material
 • Slonovina
 • Marihuana, vključno z marihuano za medicinske namene
 • Poštne znamke
 • Plavuti morskih psov
 • Nezakonite pošiljke
 • Ure v vrednosti nad 500 USD

Prepovedani so tudi naslednji predmeti: blago, ki se pošilja preko zvezkov ATA ter vsi začasni izvozi in uvozi; blago, ki se pošilja v skladu s FCR, FCT in CAD (gotovina proti dokumentu); pošiljke z notranjo napako, ki se po naravi lahko umažejo, poškodujejo ali povzročijo poškodbe oseb, tržnega blaga ali opreme; blago, čigar prevoz je prepovedan z zakonodajo izvorne države, države tranzita ali namembne države (npr. slonovina in izdelki iz slonovine), blago, ki zahteva trošarino ali posebne objekte, varnostne previdnostne ukrepe ali dovoljenja. V skladu z veljavno zakonodajo je prevoz določenega blaga mogoč le ob upoštevanju predpisanih pogojev, pri čemer je prepovedan zračni prevoz nekaterega blaga (npr. tekočin v steklenih vsebnikih).

Pošiljatelj je dolžan spoštovati trenutne državne predpise ali zakone, ki veljajo v vsaki državi. Za pošiljke se lahko odredi nadzor s strani carin ali predstavnikov drugih vladnih organov, pri čemer lahko nastanejo zamude.

Pridržujemo si pravico, da zavrnemo ali prekinemo prevoz kakršnega koli paketa, na katerem niso določeni podrobni kontaktni podatki pošiljatelja in prejemnika, in pri blagu, ki po naši presoji ni zadostno opisano, ustrezno razvrščeno ali pripravljeno na pošiljanje in označeno na način, ki je primeren za prevoz, ter opremljeno s potrebno dokumentacijo.

Prevažali ne bomo nobenega blaga, ki ga prepovedujejo zakoni ali predpisi na zvezni, državni ali lokalni ravni v državah izvora ali namembnih državah, ali blaga, ki krši kakršno koli veljavno zakonodajo o izvozu, uvozu ali drugih zadevah ali ogroža varnost naših zaposlenih, posrednikov in pogodbenih izvajalcev ali prevoznih sredstev oziroma ki po naši presoji lahko umaže, obarva ali drugače poškoduje drugo blago ali opremo oziroma gospodarsko ali operativno ni praktično za prevoz.

Pošiljanje prepovedanih predmetov z UPS na pogodbeni osnovi

Določene predmete s seznama prepovedanih UPS sprejema na pogodbeni osnovi pri pošiljateljih z rednim obsegom in zmožnostjo ravnanja v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

Predmeti, ki jih lahko v skladu z nekaterimi merili prevažamo, so:

 • Alkoholne pijače
 • Živalski izdelki, pridobljeni od neudomačenih živali (npr. obloge iz biserovine, paščki za ure iz kačje kože)
 • Predmeti visoke/nenavadne vrednosti
 • Biološke snovi, kategorija B in izjeme med človeškimi ali živalskimi vzorci
 • Nevarno blago
 • Strelno in drugo orožje (vključno z nedelujočim eksplozivnim orožjem in replikami eksplozivnega orožja)
 • Krzno
 • Zlato ali drugo žlahtne kovine
 • Žive živali
 • Pokvarljivo blago
 • Osebni predmeti
 • Rastline
 • Semena
 • Tobak

Vseh vrst blaga ni mogoče poslati v vse države.

Za več informacij se obrnite na vašo lokalno enoto UPS.

Podjetje UPS ne prevaža prepovedanih artiklov. Brez poseganja v katero koli določbo teh pogojev ali Pogojev prevoza podjetja UPS morate v primeru, da podjetje UPS ugotovi, da paket vsebuje prepovedan artikel, podjetju UPS plačati dodatno minimalno administrativno pristojbino v višini 120 GBP ter druge veljavne stroške. Vaše plačilo tovrstnih pristojbin nikakor ne omejuje ali izključuje vaše odgovornosti pred podjetjem UPS, ki izhaja iz kršitve Pogojev prevoza podjetja UPS, prav tako pa ne pomeni, da podjetje UPS sprejema kakršno koli odgovornost ali se odreka kakršni koli pravici glede tovrstnih prepovedanih artiklov.

Obrnite se na UPS