/
 • Posodobitev informacij o koronavirusu... Več
 • UPS posluje: Motnje v izvajanju storitev zaradi koronavirusa... Več
Na osrednjo vsebino

Dodatni stroški

Dodatni stroški
Če ni navedeno drugače, se stroški obračunajo za vsako posamezno pošiljko.

Element

Neto cena (EUR)

Odprema pošiljk
Presežena omejitev količine 104,00 EUR na paket
Pribitek za velik paket 46,30 EUR na paket
Pribitek za posebno obdelavo nedostavljivih pošiljk (poleg stroškov prevoza) 6,55 EUR na pošiljko za storitve po svetu
Popravek naslova 8,70 EUR na pošiljko
Prejemnik ali tretja oseba noče plačati 13,20 EUR na pošiljko
Pristojbina za številko računa ni pokrita ali veljavna 13,20 EUR na pošiljko
Zahtevan podpis 1,15 EUR na pošiljko
Zahtevan podpis odrasle osebe 3,25 EUR na paket
Odprema in sprejemanje pošiljk
Storitev prevzema in dostave na razširjenem območju €0,48/€22,45 za mednarodno dostavo (na kg/minimum, in sicer večja od teh vrednosti)
Storitev prevzema in dostave na oddaljenem območju €0,48/€22,45 za mednarodno dostavo (na kg/minimum, in sicer večja od teh vrednosti)
Storitev dodatne obdelave 4,20 EUR na paket
Storitev dostave v stanovanjska naselja 1,99 EUR na pošiljko se obračuna poleg stroškov pošiljanja
Storitve posredovanja – uvoz
Izplačila (provizija za izplačilo % zneska predplačila/minimum – kar je večje) 2,50 %/17,00
Strošek dajatev in davčnega posredništva 18,95 EUR na pošiljko
Uradni vnosi nad 5 tarifnih postavk (na vsako dodatno tarifno postavko) 5,00 EUR na dodatno tarifno postavko
Jamstvo UPS za prevoz z začasnim uvozom 30,00 EUR na pošiljko
Strošek obdelave za prevoz z začasnim uvozom 15,00 EUR na tranzitno pošiljko
Dodatne splošne storitve 15,00 EUR na pošiljko
Skladiščenje (po 3 delovnih dneh) 1,00 EUR na paket/dan, a najmanj 5,00
Strošek obdelave za nekreditni račun 8,50 EUR na pošiljko
Storitev carinjenja po vstopu 37,00 EUR na pošiljko
Nerutinsko formalno posredovanje pri vstopu 26,00 EUR na pošiljko
Vstopna pristojbina 17,00 EUR na pošiljko
Storitve posredovanja – izvoz
Dodatne tarifne postavke/zahtevni vnosi 5,00 EUR / dodatno tarifno postavko > 5
Pregled pri carinjenju 15,00 EUR na pošiljko
Skladiščenje 2,00 EUR /na pak./dan (po 3 delovnih dneh)
Storitve carinjenja po vstopu 37,00 EUR na pošiljko
Storitve posredovanja pri uradnem vstopu 26,00 EUR na pošiljko
Prednostna dokumentacija 26,00 EUR na pošiljko
Vnos druge državne agencije (OGA) 15,00 EUR na pošiljko
Izhodne formalnosti pri izvozu 15,00 EUR na pošiljko
Druga dodatna opravila 15,00 EUR na pošiljko
Nazaj na vrh

Pristojbina za številko računa ni pokrita ali veljavna

Številka računa ni veljavna, če to ni pravilna številka osebe za fakturiranje ali če je to številka računa prejemnika ali tretje osebe, ki ni plačal stroškov pošiljanja.

 • Obračunali bomo strošek na vsako posamezno pošiljko po domači državi (če se uporablja) in mednarodno, pri kateri številka računa plačnika manjka ali ni veljavna. Če prejemnik ali tretja oseba ne plača stroškov pošiljanja, bomo izvirnemu pošiljatelju fakturirali tudi pristojbino za zavrnitev in stroške pošiljanja.

Nazaj na vrh

Presežena omejitev količine

Paketov z dejansko težo nad 150 funtov (70 kg), ali tistih, ki presegajo 108 palcev (274 cm) po dolžini ali skupaj 157 palcev (400 cm) po seštevku dolžine in obsega, kot je izmerjeno pri določanju obračunane teže, ne sprejemamo v prevoz. Ti paketi so podvrženi pribitku za presežene omejitve in vsem ostalim veljavnim pribitkom, ki so navedeni v sistemu za majhne pakete UPS. Pri paketih, ki presegajo 157 palcev (400 cm) po dolžini in obsegu skupaj, prav tako velja pribitek za velik paket.

Nazaj na vrh

Popravek naslova

Če je prišlo do napake v naslovu, se bomo potrudili najti pravilen naslov in dostaviti pošiljko, v kolikor gre za isto namembno državo. Dodaten strošek za to storitev bo fakturiran pošiljatelju. Stroške popravka naslova lahko pogledate v preglednici Dodatni stroški.

 

Nazaj na vrh

Storitve posredovanja

Storitve carinskega posredovanja UPS so brezplačne za rutinsko carinjenje. Naš cilj je zagotoviti tekoč proces v enem koraku in hitro carinjenje, ki sta pomembna za pravočasno dostavo. Priprava na carinjenje se začne, ko je vaša pošiljka še v prevozu zaradi napredne možnosti obveščanja v omrežju UPS. Zaradi državnih predpisov je lahko potrebna posebna dokumentacija za mednarodne pošiljke, UPS ponuja strokovne storitve za pripravo popolne in pravilne izvozne dokumentacije. Ponujamo izbirne storitve carinjena, da vam pomagamo preprečiti nepredvidene zamude vaše pošiljke. Za nekatere od teh storitev veljajo dodatni stroški. Te stroške lahko pogledate v tabeli Dodatni stroški.

Dodatni stroški, ki lahko veljajo za postopke carinjenja, a niso omejeni izključno na naštete, vključujejo:

 • Postopke carinjenja pri državni agenciji, ki ne spada pod carinsko službo
 • Postopek prevoza
 • Hramba
 • Pregled pri carinjenju
 • Naknadni stroški pri pregledu na meji
 • Carinjenje pošiljk, ki ga opravi tretja oseba


Za več podrobnosti se obrnite na svojega predstavnika pri UPS. Cene pri vseh dodatkih in dodatnih stroških so brez davka.

Nazaj na vrh

Izplačila

Carinski posredniki UPS imajo izkušnje s pošiljanjem zahtevnih poslovnih pošiljk. Elektronski prenos podatkov o pošiljki pomaga pospešiti carinjenje. UPS lahko vnaprej plača dajatve, davke in druge državne pristojbine v imenu plačnika. Provizije za izplačila so navedene v tabeli Dodatni stroški.

Nazaj na vrh

Pribitki za razširjeno in oddaljeno območje

Pribitek za težko dostopno območje
UPS ponuja storitve prevzema ali dostave na razširjenih in tudi mestnih območjih. Dodaten strošek obračunamo za vsako pošiljko, ki je prevzeta ali dostavljena na razširjenem območju.

Pribitek za oddaljeno območje
Ta pribitek obračunamo za dostavo ali prevzem na področju, ki se nahaja onkraj razširjenih območjih UPS, ki je težje dostopno za prevzeme in dostave (po domači državi in mednarodne storitve).

Nazaj na vrh

Strošek dajatev in davčnega posredništva

To je strošek za pošiljke izven EU, kjer se plačnik dajatev in davkov ne nahaja v namembni državi. Fakturira se stranki, ki plača stroške prevoza.

Nazaj na vrh

Zamudne obresti na zapadla plačila

UPS vam bo poslal fakturo za opravljene storitve. Na fakturi bo določen tudi rok za plačilo. Če UPS ne prejme plačila do navedenega roka ali prej, si pridržujemo pravico, da vam zaračunamo obresti. Višina obresti, ki se določa po veljavnem ceniku, bo navedena na računu.

Nazaj na vrh

Prejemnik ali tretja oseba noče plačati

Če mora stroške prevoza plačati prejemnik ali tretja oseba in je račun za fakturiranje nepravilen ali manjka, bo UPS poiskal pravilno številko računa v svojih evidencah. Če številke računa ne najdemo, bomo nadomestilo za pripravo vsake posamezne pošiljke fakturirali pošiljatelju.

Nazaj na vrh

Storitev dostave v stanovanjska naselja

UPS ponuja storitev dostave na stanovanjske in poslovne naslove. Dostava v stanovanjsko naselje pomeni na dom, vključno s podjetji, ki so registrirana na domačem naslovu. Za vsako dostavo v stanovanjsko naselje velja dodaten strošek na pošiljko.

Nazaj na vrh

Zahtevan podpis odrasle osebe

Uporabite »Zahtevan podpis odrasle osebe«, da mladoletnim osebam preprečite prevzem dostavljenega blaga iz pravnih ali drugih razlogov. To se lahko uporabi za alkoholne pijače in tobačne izdelke, lahko pa tudi za drugo blago, za katerega želite, da ga prevzame odrasla oseba.

Nazaj na vrh

Zahtevan podpis

UPS običajno zahteva podpis prejemnika pri vseh dostavah. Izjemoma je v določenih državah dovoljena dostava z možnostjo »predajo potrdi voznik« (dostava na lokacijo v prejemnikove prostore brez zahtevanega podpisa) ali »predaja v poštni nabiralnik«. Predaja v poštni nabiralnik je varna predaja izvajalca storitve, pri kateri so paketi, poslani na stanovanjski naslov, lahko predani v varen nabiralnik brez podpisa.

Uporabite možnost »zahtevan podpis«, da preprečite uporabo storitve »predajo potrdi voznik« ali »predaja v poštni nabiralnik« v državah, v katerih je to dovoljeno.

Nazaj na vrh

Davki

Vse navedene cene naših dodatnih stroškov in stroškov izbirnih storitev so brez davkov. Kjer je ustrezno, bo obračunan davek na dodano vrednost (DDV) po standardni stopnji.

Nazaj na vrh

Posebna obdelava nedostavljivih pošiljk

Ko UPS poskusi dostaviti kakršne koli pošiljke po svetu, a mu to ne uspe, bomo vašo pošiljko obdelali skladno z vašimi navodili. Za to neuspelo dostavo pošiljke bomo stroške prevoza in pribitek obračunali pošiljatelju. Za informacije o cenah glejte preglednico »Dodatni stroški«.

Za vse pošiljke v EU in v vaši državi bomo samodejno vrnili vašo pošiljko s storitvijo UPS Standard (kjer je na voljo). Za vračilo bodo zaračunani stroški prevoza in goriva.

Nazaj na vrh

Dodatni manipulativni stroški

Dodatna obdelava pošiljke velja za naslednje:

 • Kateri koli izdelek, zaprt v zunanjem kontejnerju za pomorski prevoz iz kovine ali lesa
 • Kakršen koli valjast element, kot je sod, valj, vedro ali pnevmatika, ki ni v celoti zaprt v kontejner za pomorski prevoz iz valovite lepenke
 • Vsak paket, pri katerem najdaljša stranica presega 100 cm ali druga najdaljša stranica presega 30 palcev (76 cm)
 • Kakršen koli paket z dejansko težo, večjo od 70 funtov (32 kg)
 • Vsak paket v pošiljki, pri kateri je povprečna teža na paket višja od 70 funtov (32 kg), teža vsakega paketa pa ni navedena v izvirni dokumentaciji ali uporabljenem samodejnem sistemu za pošiljanje UPS

UPS si prav tako pridržuje pravico, da obračuna dodatne manipulativne stroške za kateri koli paket, ki po izključni presoji UPS zahteva posebno obdelavo.

Ob upoštevanju dodatne priprave, ki jo moramo izvesti, in posledičnih možnih zamud pri obdelavi tovrstnih pošiljk UPS ne ponuja jamstva za vračilo denarja. UPS zato ni dolžan povrniti stroškov pošiljanja, če pošiljke potrebujejo dodatno obdelavo in niso dostavljene po predvidenem urniku za takšne pošiljke.

Nazaj na vrh

Pribitek za velik paket

Pribitek za velik paket bo zaračunan za vsak paket UPS, pri katerem dolžina skupaj z obodom [(2 x širina) + (2 x višina)] presega 300 cm, ne presega pa največje dovoljene velikosti 400 cm.

Pri velikih paketih se poleg pribitka za velik paket obračuna tudi najmanjša zaračunljiva teža 40 kg.

Dodatni manipulativni stroški v primeru, da je upoštevan pribitek za velik paket, ne bodo obračunani.

Nazaj na vrh

Kje lahko dobite več informacij

Powered By OneLink